Ukraine

BRASSKOMPANIET

Date: 
06.09.2019

BRASSKOMPANIET ble startet som et studentinitiativ blant messingstudentene på Norges Musikkhøgskole.
Ensemblets medlemmer har alle sin utdannelse fra Norges Musikkhøgskole og jobber til daglig med landets orkestre, militærkorps og som frilans musikere.
Motivasjonen bak ensemblet er drevet av å fremme en ensembleform som viser frem den ofte glemte virtuose siden av messinginstrumentene, der musikerne får boltre seg i ulike sjangere og uttrykk.

More information: https://detskjer.agderposten.no/events/brasskompaniet-70272