Varjoitten voima

Date: 
19.03.2020

Varjoitten voima – övernaturliga berättelser från Torne lappmark med Tornedalsteatern.  Svensk titel: Skuggornas kraft. Vi bjuder på en mysigt mystisk föreställning där du får uppleva två pjäser baserade på Erik Kuoksus fantastiska noveller ”Isän ääni” och ”Tallarna från Supasvaara”.

More information: https://visitlulea.se/sv/arrangemang/ebeneser/2020/mars/varjoitten-voima/